آجر کدS12

آجر نسوز دانیال انگلیسی کد s12

تمامی قیمت های فوق درب کارخانه بوده و کرایه حمل بر عهده مشتری می باشد.

این این نوع آجر پلاک در دسته آجر نسوز قرار دارد.

100 * 100 * 27