آجر کدS13

معرفی محصول به صورت موجز

این آجر با کد مخصوص از بهترین آجر نما سوز است. که جهت نماها و منازل می باشد.

ویژگی متمایز آجر کدs13

قابلیت استحکام و پایداری بالا و طرز تهیه ویژه. این آجر از لحاظ کیفی رتبه بالایی در میان آجر نما نسوز دارد.

200 * 400 * 27