آجر کدS16

معرفی این محصول به صورت موجز

این محصول از ناب ترین های آجر نما نسوز می باشد.

علل تمایز محصول نامبرده در قیاس با سایر محصولات

این محصول استحکام و دوام بیشتری دارد.

70 * 310 * 27