آجر کدS20

تعریف محصول مورد نظر به شیوه اجمالی

آجر S19 دارای ابعاد منحصر به فردی است؛ طول این آجر 600 میلی متر و عرض آن 100 میلی متر است. با این ابعاد، از نظر … این آجر به رنگ قهوه ای تیره تولید می شود .

نکته منحصر به فرد این محصول

بهره گیری از آجرهای ترکیبی . به جای استفاده از آجرهای تکی. کالای نامبرده از مناسب ترین آجر نما نسوز است

70 * 310 * 27