انگلیسی رندوم S۰۸

آجر نما نسوز انگلیسی رندوم  پلاک

قیمت هر قالب ۱۴۵۰ تومان

قیمت هر متر مربع با احتساب بند طرفین ۵۸۰۰۰ تومان

قیمت قابل تغییر میباشد

برای کسب قیمت جدید شماره زیز تماس بفرمایید

۰۹۱۳۰۰۵۰۱۰۵ رادکانی

۷۰ * ۳۱۰ * ۲۷