شیل رندوم S۱۶

آجر شیل رندوم  پلاک

قیمت هر قالب ۹۰۰ تومان

قیمت هر متر مربع با احتساب بند طرفین ۳۶۰۰۰ تومان

قیمت قابل تغییر میباشد

برای کسب قیمت جدید شماره زیز تماس بفرمایید

۰۹۱۳۰۰۵۰۱۰۵ رادکانی

۷۰ * ۳۱۰ * ۲۷