پلاک شیل آنتیک .طرح سنتی رندوم

محصول پلاک شیل آنتیک و اطلاعاتی در باره آن

برای استاندارد‌ سازی این محصولات استفاده از سنگ‌های معدنی و شیل می باشد .

استفاده آن ها در آمریکا

سنگ های معدنی و  آجر شیل سال های طولانی در آمریکا و اروپا استفاده شده و ماندگاری و کیفیت بالای خود را تثبیت کرده است.

۷۰ * ۳۱۰ * ۲۲