گل مبلی لعابدارو پلاک زرد ۷ سانت

آجر گل مبلی لعابدار و شرح مختصر آن

این گونه از آجر زرد خاک رس  بسیار مفید است . و در کوره ها کاربرد خاصی دارد.

۲۰۰ * ۵۰ * ۲۲
۲۰ * ۴۰ * ۲۰