طرح و ابزار در نمای خاک رس

اقسام اسلوب های خاک رس

ترکیبات  آجر زرد خاک رس رسی گلبهی با آجر نما رسی زرد تفاوتی ندارد. اگر خشت تولید شده برای آجر نما مدت زمان کمتری حرارت ببیند.رنگ آن گلبهی می شود. البته این موضوع بر استحکام آجر تاثیر منفی می گذارد، چون خشت کاملا پخته نمی شود.

نقاط ضعف خاک رس

در کل آجر نما رسی به خاطر وجود آهک در خاک آن از کیفیت خوبی برخوردار نیست.