آجر نسوز نما صخره ای C01

آجر نسوز نما صخره ای C01

 

آجر نما ، از آنچه فکر می کنید در زیبایی نمای یک ساختمان تاثیر بیشتری دارد ، البته این زیبایی در نوبت اول بستگی به کیفیت آجر نما دارد . عامل بعدی برای زیبای نمای ساختمان با آجر نما نحوه بکار بردن این اجر در پروژه نماکاری میباشد، اجرای نماکاری با اجر نما ، به چند عامل بستگی دارد ، ابتدا نماکار یا همان برای اجرای نما بسیار عامل مهمی میباشد.بعد از فراهم کردن یک نماکار ماهر و حرفه ای ، طراحی نقشه نمای پروژه میباشد ، که طراحی چه از طریق مهندسین و چه معماران و …. بسیار تاثیر در زیبایی نمای یک ساختمان با اجر نما را دارد.

۷۰ * ۷۰ * ۲۷