آجر کدS01

مشخصات اختصاری

آجر نسوز دانیال شاموتی کد s01

تمامی قیمت های فوق درب کارخانه بوده و کرایه حمل بر عهده مشتری می باشد.

این این نوع آجر پلاک در دسته آجر نما نسوز قرار دارد.

200 * 200 * 27