آجر کدS06

آجر نسوز دانیال شاموتی کد s06

تمامی قیمت های فوق درب کارخانه بوده و کرایه حمل بر عهده مشتری می باشد.

این  نوع آجر پلاک در دسته آجر نسوز قرار دارد.

200 * 200 * 27