آجر قزاقی ابزار لب قاشقی

این نوع آجر در بالای دیوارها بصورت ابزار استفاده میشود یا در ستون های ساختمان که دارای تمام رنگهای موجود مثل آجر قزاقی سفید،گلبهی،قرمزیا اخرا،ابلق تولید میشود که تقریبا همان آجر قزاقی کامل ۱۰×۲۰میباشد که همانطور که در عکس میبینید گوشه ای از آن شکل ابزار خورده است.