آجر هلندی

نحوه سفارش این محصول

و بدون واسطه از کارخانجات تولیدی آجر هلندی – آجر هلندی را در سایت قصر آجر در سایت آجرنما.کام (https://ghasreajor.com) هزینه واسطه گری و بخش قابل توجهی از قیمت مصالح ساختمانی خود را کاهش دهید.

جنس این قسم از محصول

جنس دیوارپوشها بر پایه کربنات و ترکیبی از چندین مواد پلیمری میباشد.