آجر پلاک قزاقی رستیک ۵/۵

آجر پلاک سنتی رستیک  5.5 سانتی در رنگ های مختلف

 آجر قزاقی مناسب برای نمای داخلی و خارجی ساختمان
ایجاد نمای سنتی و قدیمی با آجر
مناسب برای فضاهای هنری و فرهنگی
ثبات رنگ و استحکام بالا
مناسب برای فضاهای مسکونی و تجاری