آجر قَزاقی کَف آنتیک ! آجر کف پوش سنتی

آجر کف فرش قزاقی ،آجر قزاقی کف ،آجر کف پوش قزاقی ،آجر مخصوص کف سازی سنتی.

آجر کَف فَرش قزاقی یکی از پرفروش ترین محصول آجرنما قزاقی میباشد، و بیشترین کاربرد از آجر قزاقی ،همان کف فرش قزاقی ،میباشد که بخاطر استحکام بالای آن در کف سازی ها از این نوع آجر استفاده میشود.

در عکس آجر قزاقی کف قرمز از جنس شیل میباشد که بصورت انتیک تولید شده و از هر آجر کف پوش قزاقی دیگر استحکام بالاتری دارد.

۲۰۰ * ۲۰۰ * ۴۵