آجر نسوز شاموتی رندوم،آجرنما نسوز شاموتی

آجر نما نسوز شاموتی رندوم ،آجرنما شاموتی رندوم ،آجر نسوز شاموتی .

آجرنسوز شاموتی رندوم

یکی از انواع آجر نما که از جنس آجر نما نسوز میباشد که در بسته بندی آن بصورت رندوم اتفاق رنگ میباشد که دارای ۳ رنگ روشن و متوسط و تیره میباشد که در یک کارتن بصورت رندوم بسته بندی میشود .نماکار برای اجرای نما با این ترکیب رنگ آجر نیاز به جدا کردن رنگ را ندارد و هر ترکیبی که کار کند بازی رنگ در تمام نمای ساختمان بصورت اتفاقی تقسیم میشود.آجر نسوز شاموتی رندوم در نمای ساختمان جلوه بسیار زیبایی به چشم هر بیننده ای میدهد .زیبایی نمای ساختمان با آجر نسوز شاموتی رندوم خیلی چشمگیر تر از آجر نسوز تک رنگ میباشد.

کد این محصول در مجموعه قصرآجر با کد S03وکدS22شناخته میشود و نامگذاری شده است.

310 * 70 * 27