آجر قزاقی دور ستون

معرفی اختصاری آجر قزاقی دو ستون

آجر قزاقی دور ستون بزرگ (زرد) 30x6cm .

رنگبندی

زرد , خاکی , پوست پیازی , نارنجی , قرمز , قرمز اخرایی . آجر قزاقی از مناسب ترین محصولات می باشد.

نوع خاک

خاک رس طبیعی بدون شن.