آجر قزاقی لب گرد

موارد کاربرد این آجر

آجر ال لب گرد در رستوران ها کافی شاپ های مدرن و گاها تلفیق سنت و مدرنیته استفاده می شود. که کاربرد آن در کنج های گرد و نرم است.
میزان سولفات به کار رفته در آجر ال لب گرد تقریبا نزدیک به صفر درصد است. و میزان آب این نوع آجر کمتر از ده درصد می باشد. آجر ال لب گرد در شش رنگ به مشتریان عزیز عرضه می گردد.

کاربرد آجر قزاقی

در نمای ساختمان های سنتی و مدرن آجر قزاقی خوب است.

 فضاها و دکوراسیون داخلی

مساجد و بافت فرسوده

 کف سازی و محوطه سازی با آجر