پلاک شیل رندوم ۷سانتی کد ۲۲_۳۳

شرحیاتی در خصوص پلاک شیل رندوم 7 سانتی

کاربرد : جهت نماکاری و پوشاندن سطح دیوار

تعداد مورد نیاز در هر متر مربع از دیوار : حدود 45 عدد

 تمامی آجرنماهای پلاکی آجر شیل به صورتآ بسته بندی در کارتن به همراه شیرینک پلاستیکی عرضه میگردد

۷۰ * ۳۱۰ * ۲۵