پلاگ دوغابی قزاقی

آجر قزاقی

یا آجر سنتی چیست؟

آجر قزاقی از کهن ترین آجرهای سنتی ایران است. در زمان ورود قزاق ها به ایران ، قزاق ها سربازخانه هایشان را با نوعی آجر با ابعاد 5*10*20 می ساختند. و بعد از آن این آجرها به آجر قزاقی معروف شد. تاریخچه این آجرها به دوره ساسانیان بر می گردد. که با توجه به شواهد عینی از آن‌ها در بنا‌های عظیمی چون : طاق کسری ، پلهای دختر ، گنبد کاووس. مسجد جامع اصفهان و یزد استفاده شده است.

این آجر کالرهای گوناگونی دارد

این آجرهای سنتی به طور کامل به شیوه دستی در رنگ های زرد،  ، قرمز اخرایی و حنایی است.

۵۰ * ۲۰۰ * ۲۵